Kies uw categorie en schrijf je nu in als standhouder

Indien u wenst deel te nemen aan de braderij / straatverkoop van Ramblas Antwerpen 2019, gelieve onderstaand contactformulier in te vullen.
U mag dan op korte termijn onze reactie verwachten met alle info over inschrijven, standplaats, materialen, betaling,...Reglement

Ramblas Antwerpen is een realisatie van de vzw Klapaf (Varkensmarkt 1 - 2000 Antwerpen - BTW BE 0693.768.447). Het parcours van het evenement en ook voor de braderij / straatverkoop omvat: Klapdorp, Varkensmarkt, Paardenmarkt, Houten brug, Kaasbrug, Hoornstraat en Stadswaag.

De organisatie kent de standplaatsen toe. U kan een voorkeurplaats opgeven bij uw aanvraag maar de toekenning gebeurt op basis van beschikbaarheid, de algemene richtlijnen en rekening houdend met de opstelling van de totale site.

U mag alleen gebruik maken van de aan u toegewezen ruimte. De toegang tot panden van derden mag nooit geblokkeerd worden, u dient ten minste 1,20m verwijderd te blijven van gevels, deuren,... De toegang tot handelspanden en woningen dient u ten alle tijden vrij te houden. Bevestiging van eender wat aan gebouwen is niet toegestaan.

In elk geval van overmacht en/of op bevel van de organisatie, de politie, hulpdiensten of andere bevoegde personen, kan u verzocht worden om uw staanplaats vrij te maken en vrij te houden. In voorkomend geval is geen terugbetaling of andere compensatie voorzien. Uiteraard tracht de organisatie in zulke situatie een gepast alternatief te voorzien maar enkel voor zover dit voorhanden is.

Uw deelname aan is pas definitief wanneer uw stand door de organisatie werd toegekend en nadat wij uw betaling mochten ontvangen. De betaling voor uw deelname dient dus vooraf te gebeuren, cfr. de richtlijnen die u hierover ontvangt bij inschrijving. Er kan niet cash worden betaald!

Uw deelname is in alle gevallen geldig voor de beide dagen, inschrijven voor één dag is niet mogelijk.

Aanvragen kunnen geweigerd worden op basis van de aard van de activiteiten en/of wanneer alle plaatsen reeds zijn ingevuld. Indien nodig kan de organisatie u de dag zelf nog een andere - evenwaardige - standplaats toekennen.

Volgende materialen worden supplementair aangerekend:

 • Tent 3m x 3m = 25 euro + 25 euro borg die u retour krijgt na het correct afleveren van de tent en toebehoren
 • 1 tafel + 2 stoelen = 10 euro + 10 euro borg die u retour krijgt na het correct afleveren van de materialen

Betaalde borgsommen worden teruggestort via overschrijving indien alle ontleende materialen conform de richtlijnen werden afgeleverd, en dit uiterlijk op 30 september 2019.

Voor het ophalen en afleveren van de materialen worden tijdig richtlijnen gecommuniceerd waarbij de gebruikers het materiaal (desgewenst) op zaterdagavond kunnen inleveren om op zondagochtend opnieuw op te halen.

De standhouder is ten alle tijden verantwoordelijk voor de door hem in gebruik genomen materialen.

Na afloop dient uw stand volledig opgeruimd en indien nodig schoongemaakt te zijn. Voor uw afval ontvang u bij aanmelding 1 witte vuilniszak van de Stad Antwerpen. Niet verkochte waren, verpakkingen en uw eigen afval dient u zelf mee terug te nemen. Het plaatsen van afval of andere zaken naast of nabij een afvalbak is verboden. De organisatie zal zulke handelingen als sluikstorten beschouwen en gepast reageren, indien nodig door inschakeling van de politie.

Verkeersmaatregelen die van toepassing zijn worden tijdig gecommuniceerd. Standhouders dienen zich ten alle tijden aan deze regels te houden. LET OP: op zondag 15 september 2019 is het autoloze zondag, ook hierover worden tijdig relevante maatregelen gecommuniceerd.

Medewerkers van de organisatie zijn steeds herkenbaar. U dient alle door hen gegeven richtlijnen correct en onmiddellijk op te volgen.

Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de bepalingen van dit regelement. In alle gevallen waarbij geen of onvoldoende bepalingen zijn opgenomen in dit reglement, beslist de organisatie ter plaatse in zo gunstig mogelijke zin.

Als standhouder bent u bovendien onderworpen aan alle Wetgevingen en Koninklijke besluiten m.b.t. ambulante handel. Ambtenaren van de stadsdiensten, Politie en andere bevoegde personen hebben het recht om ten alle tijden controle uit te voeren.

Als standhouder bent u ten alle tijden verantwoordelijk voor de door u aangeboden goederen of diensten.

 • Zaterdag 14/9: van 8u tot 21u
 • Zondag 15/9: van 9u tot 20u

Het secretariaat (gelegen aan de Varkensmarkt 1) is geopend op volgende uren voor standhouders:

 • Zaterdag 14/9:
  • inschrijven + opbouwen tussen 8u en 10u
  • stand tussen 10u en 20u
  • afbouwen tussen 20u en 21u
 • Zondag 15/9:
  • materialen ophalen (desgevallend) tussen 9u en 10u
  • stand tussen 10u en 18u
  • afbouwen tussen 18u en 20u
 • Contact: vragen m.b.t. de braderij / straatverkoop kunnen geformuleerd worden aan frans@ramblasantwerpen.be

CONTACT

Heeft u een vraag of een suggestie? Mail ons

U kan ons bereiken via info@ramblasantwerpen.be

RAMBLAS 2019 LOCATIE

Klapdorp, Kaasbrug, Houten brug, Paardenmarkt, Varkensmarkt, Hoornstraat, Stadswaag en Falconplein (zondagsmarkt)

In samenwerking met